Wiosenny spacer

Rekreacyjnie

Processed with VSCOcam with f2 preset

 Udało się złapać piękny zachód słońca. Idealnie na spacer :)

Reklamy